Sobota, 16 Luty 2019

Droga Krzy?owa ulicami Mszany

Droga Krzy?owa ulicami Mszany 2017 r.W pi?tek, 7 kwietnia, odprawili?my Drog? Krzy?ow? ulicami naszej Parafii.

Mimo niesprzyjaj?cej pogody wzi??o w niej udzia? wielu parafian. Przeszli?my od krzy?a na skrzy?owaniu ulic Konopnickiej i Skrzyszowskiej, nast?pnie ul. Kopernika i Mickiewicza do krzy?a misyjnego przed ko?cio?em.

Dzi?kuj? wszystkim za udzia? we wsplnej modlitwie.

Droga Krzy?owa ulicami Mszany 2017 r. Droga Krzy?owa ulicami Mszany 2017 r. Droga Krzy?owa ulicami Mszany 2017 r.

Droga Krzy?owa ulicami Mszany 2017 r. Droga Krzy?owa ulicami Mszany 2017 r. Droga Krzy?owa ulicami Mszany 2017 r.

Droga Krzy?owa ulicami Mszany 2017 r. Droga Krzy?owa ulicami Mszany 2017 r. Droga Krzy?owa ulicami Mszany 2017 r.

Droga Krzy?owa ulicami Mszany 2017 r.