Środa, 23 Styczeń 2019

Plan Wielkopostnych Rekolekcji Parafialnych i Szkolnych

Rekolekcje parafialne i szkolneTegoroczne Wielkopostne Rekolekcje Parafialne i Szkolne odb?d? si? w dniach od 2 do 6 kwietnia. Poni?ej przedstawiamy ich plan:

Niedziela 02.04.2017 r.
Msze ?w. z naukami: godz. 7.00; 9.00; 11.00; 16.00
godz. 20.30 – Spotkanie rekolekcyjne dla wszystkich zako?czone Apelem Jasnogrskim


Poniedzia?ek 03.04.2017 r.

6.30 - R?aniec
7.00 – Msza ?w. z homili?
8.30 – Rekolekcje szkolne dla klas I – V
10.30 – Rekolekcje szkolne dla klas VI i I – III Gimnazjum
16.00 – 17.00 Cicha Adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu
17.00 – Msza ?w. z homili?
18.00 – Nabo?e?stwo pokutne z okazj? do spowiedzi


Wtorek 04.04.2017 r.

6.30 - R?aniec
7.00 – Msza ?w. z homili?
8.30 – Rekolekcje szkolne dla klas VI i I – III Gimnazjum
10.30 – Rekolekcje szkolne dla klas I - V
16.00 – 17.00 Cicha Adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu
17.00 – Msza ?w. z homili?
18.00 – Spotkanie rekolekcyjne dla wszystkich


?roda 05.04.2017 r.

6.30 - R?aniec
7.00 – Msza ?w. z homili? na zako?czenie Rekolekcji Parafialnych
9.00 – Msza ?w. na zako?czenie Rekolekcji Szkolnych
16.00 – 17.00 Cicha Adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu
17.00 – Msza ?w. z homili? na zako?czenie Rekolekcji Parafialnych


Okazja do spowiedzi:
niedziela – p? godziny przed ka?d? Msz? ?w.
poniedzia?ek – ?roda: 6.30 – 6.55 i 16.00 – 16.55
poniedzia?ek po nabo?e?stwie pokutnym /ok.18.30/