Środa, 23 Styczeń 2019

Zapraszamy dzieci na Drog? Krzy?ow? w ?rody

Droga Krzy?owa dla dzieci w MszanieW ka?d? ?rod? Wielkiego Postu o godz. 17.00 do ko?cio?a przychodz? dzieci na swoj? Drog? Krzy?ow?.

Dzieci wraz z ks. Proboszczem w?druj?c od stacji do stacji rozwa?aj? m?k? i ?mier? Pana Jezusa. Po nabo?e?stwie dzieci otrzymuj? obrazki.

Na nabo?e?stwo Drogi Krzy?owej dla doros?ych i m?odzie?y zapraszamy w ka?dy pi?tek po wieczornej Mszy ?w.

Droga Krzy?owa dla dzieci w Mszanie Droga Krzy?owa dla dzieci w Mszanie Droga Krzy?owa dla dzieci w Mszanie Droga Krzy?owa dla dzieci w Mszanie