Sobota, 16 Luty 2019

Adoracja w bazylice w PanewnikachW sobot?, 14 stycznia, ponad 40-osobowa grupa parafian - dzieci i doros?ych - uda?a si? na IV Adoracj? ?ywego R?a?ca Archidiecezji Katowickiej przy Bo?ym ??bku w Bazylice Ojcw Franciszkanw w Katowicach - Panewnikach.

W roku szczeglnych rocznic maryjnych, razem z Matk? Naj?wi?tsz? w modlitwie r?a?cowej prze?ywali?my rado?? Tajemnicy Wcielenia. Po modlitwie r?a?cowej wzi?li?my udzia? w Mszy ?w., ktrej przewodniczy? ks. biskup Adam Wodarczyk. Umocnieni b?ogos?awie?stwem mo?emy i?? i g?osi? innym prawd? o mi?o?ci Zbawiciela do ludzi.


W programie pobytu w Panewnikach mieli?my rwnie?: podziwianie najwi?kszej stajenki w Bazylice, ruchomego ??bka, ?ywej stajenki z osio?kiem i alpakami w roli g?wnej oraz stajenki betlejemskiej z 95 lalek.

Adoracja w bazylice w Panewnikach Adoracja w bazylice w Panewnikach Adoracja w bazylice w Panewnikach