Środa, 23 Styczeń 2019

Zako?czenie rorat 2016Ponad 80 dzieci niemal codziennie, a ponad sto przynajmniej kilka razy w tygodniu bra?o udzia? w mszach ?wi?tych roratnich.

Na ka?dym nabo?e?stwie dzieci otrzymywa?y obrazki do wklejenia na specjaln? plansz?. Dzi?kujemy wszystkim dzieciom i ich rodzicom za aktywny udzia? w roratach, szczeglnie tym, ktrzy przynosili ze sob? lampiony.

Zako?czenie rorat 2016 Zako?czenie rorat 2016