Środa, 23 Styczeń 2019

Weso?ych ?wi?t Bo?ego Narodzenia!

altW ciszy betlejemskiej nocy przychodzi Bg, aby sta? si? cz?owiekiem i przez to cz?owieka u?wi?ci?. To radosne ?wi?to jest dla nas przypomnieniem, ?e przez Bo?e Wcielenie On sta? si? jednym z nas.

?yczymy Wam, by ta prawda by?a dla Was ?rd?em rado?ci z tego powodu, ?e jeste?my przez Boga ukochani.
Zapro?cie Go do Waszych serc, miejcie dla Niego czas. Podejd?cie blisko „aby Was r?czk? sw? pob?ogos?awi?” i obdarowa? wszystkim co jest potrzebne do, mo?e nie ?atwego, ale za to pi?knego chrze?cija?skiego ?ycia w Waszych Rodzinach, miejscach pracy i ?rodowiskach.

ks. Marceli i o. Arkadiusz