Sobota, 16 Luty 2019

?w. Miko?aj w ko?ciele - odwiedzi? dzieci na roratach

Miko?aj 20166 grudnia podczas Mszy ?w. roratniej dzieci zgromadzone w naszym ko?ciele odwiedzi? ?w. Miko?aj. Dla ka?dego mia? dobre s?owo i s?odki upominek.

Pami?tajmy, ?e dawanie innym prezentw, dobrych uczynkw, swojego czasu i ?yczliwo?ci jest przynajmniej tak samo przyjemne, jak branie.

Miko?aj 2016 Miko?aj 2016 Miko?aj 2016

Miko?aj 2016 Miko?aj 2016 Miko?aj 2016 Miko?aj 2016