Sobota, 16 Luty 2019

Po?wi?cenie skarbcwW pi?tek na mszy szkolnej dzieciom, ktre w przysz?ym roku przyst?pi? do Pierwszej i Wczesnej Komunii ?w. po?wi?cili?my ich Skarbce Modlitw i Pie?ni.

Oby jak najcz??ciej chcia?y z nich korzysta?.

Po?wi?cenie skarbcwPo?wi?cenie skarbcw