Sobota, 16 Luty 2019

Msza ?w. i spotkanie ministrantw 2016W pi?tek, 11 listopada o godz. 8.00 odprawili?my Msz? ?w. w intencji naszych ministrantw, ko?cielnych i nadzwyczajnych szafarzy Komunii ?w.

W nabo?e?stwie wzi??y tak?e udzia? ich rodziny. Po Mszy ?w. odby?o si? mi?e spotkanie w sali GOKiR-u.

Ca?ej naszej S?u?bie Liturgicznej sk?adam serdeczne Bg zap?a?!

Ks. Proboszcz

Msza ?w. i spotkanie ministrantw 2016 Msza ?w. i spotkanie ministrantw 2016 Msza ?w. i spotkanie ministrantw 2016

Msza ?w. i spotkanie ministrantw 2016 Msza ?w. i spotkanie ministrantw 2016 Msza ?w. i spotkanie ministrantw 2016

Msza ?w. i spotkanie ministrantw 2016 Msza ?w. i spotkanie ministrantw 2016