Sobota, 16 Luty 2019

R?aniec fatimski w ko?ciele w MszanieTrwa miesi?c pa?dziernik, czyli miesi?c r?a?cowy. Zapraszamy do wsplnego odmawiania R?a?ca: od poniedzia?ku do pi?tku o godz. 17.30, w sobot? o godz. 16.30, a w niedziel? o godz. 15.15.

Modlitwa R?a?cowa to nasz silny or?? w walce ze z?em i pomoc na drodze do zbawienia. Stanowi ona swego rodzaju strzeszczenie Ewangelii i sk?ada si? z czterech cz??ci opisuj?cych wydarzenia z ?ycia Jezusa i Maryi. Odmawiajmy go w domach, a tak?e wsplnie w ko?ciele.


Specyficzny rodzaj tej modlitwy, r?aniec fatimski, odmwili?my w czwartek, 13 pa?dziernika. Po nabo?e?stwie odby?a si? procesja z figur? Matki Bo?ej Fatimskiej dooko?a ko?cio?a.

R?aniec fatimski w ko?ciele w Mszanie R?aniec fatimski w ko?ciele w Mszanie R?aniec fatimski w ko?ciele w Mszanie

R?aniec fatimski w ko?ciele w Mszanie R?aniec fatimski w ko?ciele w Mszanie