Sobota, 16 Luty 2019

Nasi parafianie wzi?li udzia? w pieszej pielgrzymce do Pszowa

Pielgrzymka do PszowaW niedziel?, 11 wrze?nia, wczesnym rankiem przez nasz? parafi? przechodzi?a piesza pielgrzymka z Moszczenicy do Pszowa.

Do??czy?o do niej po drodze oko?o 15 naszych parafian. Grupa sz?a z krzy?em Parafii Mszana, godnie wi?c nas reprezentowa?a.

Oko?o godz. 10.00 pielgrzymi doszli do bazyliki pszowskiej, w ktrej krluje Matka Bo?a U?miechni?ta. O godz. 11.00 rozpocz??a si? tam uroczysta Msza ?w. odpustowa, sprawowana przez ksi?dza Arcybiskupa Wiktora Skworca.

Dzi?kujemy naszym parafianom za udzia?.

Zdj?cia: Krystian Wro?yna

Pielgrzymka do Pszowa Pielgrzymka do Pszowa Pielgrzymka do Pszowa

Pielgrzymka do Pszowa Pielgrzymka do Pszowa Pielgrzymka do Pszowa

Pielgrzymka do Pszowa Pielgrzymka do Pszowa Pielgrzymka do Pszowa

Pielgrzymka do Pszowa