Sobota, 16 Luty 2019

Msza ?w. dzi?kczynna za plony - Do?ynki 2016

Msza_?w._dozynkowa_20164 wrze?nia w naszej parafii na Mszy ?w. o godz. 9.00 dzi?kowali?my Panu Bogu za tegoroczne ?niwa, plony pl, ogrodw i sadw, ktrymi nam pob?ogos?awi?.

Uroczysta Msza ?w. by?a jednocze?nie inauguracj? Do?ynek Gminnych. Honory Starostw pe?nili Pani Celina Mizia i Pan Adrian Tatarczyk. W?rd go?ci byli przedstawiciele w?adz gminy na czele z Wjtem i Przewodnicz?cym Rady Gminy, Radni, przedstawiciele w?adz Powiatu Wodzis?awskiego, Parlamentarzy?ci, Dyrektorzy placwek gminnych, Ko?o Gospody? Wiejskich Mszana, So?tysi i cz?onkowie Rad So?eckich oraz licznie zgromadzeni Rolnicy i ich rodziny. Dzi?ki wysi?kowi wielu osb, uroczysto?? mia?a pi?kn? i godn? opraw?. Bg zap?a?!


Za u?wietnienie Mszy ?w. dzi?kujemy zespo?owi ?piewaczemu Mszanianka oraz pocztom sztandarowym, Bg zap?a? rwnie? za przyniesione przez darczy?cw dary ziemi, ktre pos?u?y?y za dekoracj? o?tarza.


Przy wyj?ciu z ko?cio?a ka?dy uczestnik nabo?e?stwa mg? zabra? chlebek do?ynkowy, ufundowany przez Piekarni? Zdzis?awa i Marioli Kozielskich.

Zdj?cia: Krystian Wro?yna

Msza_?w._dozynkowa_2016 Msza_?w._dozynkowa_2016 Msza_?w._dozynkowa_2016

Msza_?w._dozynkowa_2016 Msza_?w._dozynkowa_2016 Msza_?w._dozynkowa_2016

Msza_?w._dozynkowa_2016 Msza_?w._dozynkowa_2016 Msza_?w._dozynkowa_2016

Msza_?w._dozynkowa_2016 Msza_?w._dozynkowa_2016 Msza_?w._dozynkowa_2016

Msza_?w._dozynkowa_2016 Msza_?w._dozynkowa_2016 Msza_?w._dozynkowa_2016

Msza_?w._dozynkowa_2016 Msza_?w._dozynkowa_2016 Msza_?w._dozynkowa_2016

Msza_?w._dozynkowa_2016 Msza_?w._dozynkowa_2016 Msza_?w._dozynkowa_2016

Msza_?w._dozynkowa_2016 Msza_?w._dozynkowa_2016 Msza_?w._dozynkowa_2016