Środa, 23 Styczeń 2019

Matki Boskiej Zielnej z nowym proboszczem

Uroczysto?? Matki Boskiej Zielnej15 sierpnia, w ?wi?to Wniebowzi?cia Naj?wi?tszej Marii Panny, tradycyjnej Matki Boskiej Zielnej, przynie?li?my do ko?cio?a kwiaty, zio?a i zbo?a.

Msze ?w. w intencji parafian odprawi? nowy Proboszcz naszej parafii, ks. Marceli Rabstein.


Nowy Proboszcz pochodzi z parafii MB Piekarskiej i ?w. Bart?omieja w Piekarach ?l?skich. ?wi?cenia kap?a?skie przyj?? w 1993 roku.

Przed obj?ciem parafii w Mszanie, od 2011 roku by? wikarym w parafii pw. Naj?wi?tszej Maryi Panny Matki Sprawiedliwo?ci i Mi?o?ci Spo?ecznej w Jastrz?biu-Zdroju.

Uroczysto?? Matki Boskiej Zielnej Uroczysto?? Matki Boskiej Zielnej Uroczysto?? Matki Boskiej Zielnej