Sobota, 15 Grudzień 2018

Po?egnanie ks. proboszcza i ks. wikarego

Po?egnanie odchodz?cych kap?anwW czwartek 11 sierpnia na Mszy ?w. o godz. 18.00 po?egnali?my opuszczaj?cych nasz? parafi? ks. Proboszcza Krystiana Gawle?skiego oraz ks. Wikarego Przemys?awa Piwowarczyka.

Kwiatami i ?yczeniami wszelkiej pomy?lno?ci na dalszej kap?a?skiej drodze ?egnali ich licznie zebrani parafianie, poczty sztandarowe, przedstawiciele Rady Parafialnej, samorz?du gminnego, organizacji spo?ecznych i placwek wsp?pracuj?cych z parafi?.

Szcz??? Bo?e!

Po?egnanie odchodz?cych kap?anw Po?egnanie odchodz?cych kap?anw Po?egnanie odchodz?cych kap?anw

Po?egnanie odchodz?cych kap?anw alt alt

Po?egnanie odchodz?cych kap?anw Po?egnanie odchodz?cych kap?anw Po?egnanie odchodz?cych kap?anw

Po?egnanie odchodz?cych kap?anw Po?egnanie odchodz?cych kap?anw Po?egnanie odchodz?cych kap?anw

Po?egnanie odchodz?cych kap?anw Po?egnanie odchodz?cych kap?anw Po?egnanie odchodz?cych kap?anw

alt Po?egnanie odchodz?cych kap?anw Po?egnanie odchodz?cych kap?anw

Po?egnanie odchodz?cych kap?anw