Sobota, 15 Grudzień 2018

Fotorelacja z pielgrzymki parafialnej do Turzy ?l?skiej

Pielgrzymka do Turzy ?l?skiej 2016Blisko 100 parafian wzi??o udzia? w tegorocznej pieszej pielgrzymce parafialnej do Sanktuarium Matki Bo?ej Fatimskiej w Turzy ?l?skiej.

Wyruszyli?my w pi?tek, 29 lipca, o godzinie 18.00 spod naszego ko?cio?a, za? w "?l?skiej Fatimie" byli?my po niespe?na dwch godzinach.

W grupie pielgrzymw sz?o kilkoro dzieci, o bezpiecze?stwo dbali kieruj?cy ruchem panowie Wies?aw B?ato? i Marian Wyputa. Bg zap?a? im oraz wszystkim uczestnikom tego dzie?a!

Poni?ej fotorelacja. Zdj?cia: Krystian Wro?yna

Pielgrzymka do Turzy ?l?skiej 2016 Pielgrzymka do Turzy ?l?skiej 2016 Pielgrzymka do Turzy ?l?skiej 2016

Pielgrzymka do Turzy ?l?skiej 2016 Pielgrzymka do Turzy ?l?skiej 2016 Pielgrzymka do Turzy ?l?skiej 2016

Pielgrzymka do Turzy ?l?skiej 2016 Pielgrzymka do Turzy ?l?skiej 2016 alt

Pielgrzymka do Turzy ?l?skiej 2016 Pielgrzymka do Turzy ?l?skiej 2016 Pielgrzymka do Turzy ?l?skiej 2016