Sobota, 15 Grudzień 2018

Informacja

Download NFSP!
 Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są pliki cookies   (tzw. ciasteczka). Są one przechowywane w przeglądarce internetowej Czytelnika i są pomocne m.in. w zalogowaniu sią na pocztę, czy też służą do tworzenia statystyk oglądalności strony. Nie zawierają one żadnych danych osobowych ani w Żaden sposób nie zmieniają konfiguracji urządzeń, na których zostaną zainstalowane. Nowe regulacje prawne obowiązujące od 23 marca 2013 r. zobowiązują nas do poinformowania Czytelników o tym w wyraźniejszy niż dotąd sposób. Dalsze korzystanie ze strony parafiamszana.pl bez zmiany ustawień przeglądarki będzie dla nas oznaczało, że Czytelnik zgadza się na wykorzystywanie przez nas cookies.  Czytelnik może spowodować, że jego przeglądarka internetowa nie będzie przechowywała  cookies – wystarczy zmienić jej ustawienia ? Szczegóły...

Ksi?dz proboszcz obchodzi? 54 urodziny

Urodziny ks. proboszcza Krystiana Gawle?skiego9 lipca br. 54 rocznic? urodzin obchodzi? proboszcz msza?skiej parafii, ks. Krystian Gawle?ski.

Podczas uroczystej Eucharystii ?yczenia Bo?ego B?ogos?awie?stwa i wielu ?ask Bo?ych sk?adali mu cz?onkowie Rady Parafialnej, przedstawiciele stowarzysze? i instytucji z terenu Mszany, w?adze gminy i mieszka?cy. Dla ksi?dza za?piewa? chr "Mszanianka", zjawi?o si? wiele pocztw sztandarowych.


Ks. Krystian urodzi? si? 9 lipca 1962 roku. Wychowa? si? w Radzionkowie. ?wi?cenia kap?a?skie przyj?? 13 maja 1989 roku. Msza?sk? parafi? obj?? w 2009. Wcze?niej by? wikarym m.in. w parafii ?w. Augustyna w Lipinach, Naj?wi?tszego Serca Pana Jezusa w Chorzowie, ?ci?cia Jana Chrzciciela w Tychach, ?w. Marii Magdaleny w Be?ku, ?w. Miko?aja w ??ce, ?w. Jana Sarkandra w Rybniku i ?w. Barbary w Chorzowie.

Urodziny ks. proboszcza Krystiana Gawle?skiego Urodziny ks. proboszcza Krystiana Gawle?skiego Urodziny ks. proboszcza Krystiana Gawle?skiego Urodziny ks. proboszcza Krystiana Gawle?skiego

Urodziny ks. proboszcza Krystiana Gawle?skiego Urodziny ks. proboszcza Krystiana Gawle?skiego Urodziny ks. proboszcza Krystiana Gawle?skiego

Urodziny ks. proboszcza Krystiana Gawle?skiego Urodziny ks. proboszcza Krystiana Gawle?skiego