Sobota, 15 Grudzień 2018

Pielgrzymi z Bergamo w MszaniePrzed ?wiatowymi Dniami M?odzie?y w Krakowie do Mszany przyjecha?o 48 m?odych W?ochw z Diecezji Bergamo.

24 z nich przyj??y rodziny z naszej parafii, pozosta?ych - Parafia w Po?omi. Kilka osb, w tym duchowni, nocuj? na probostwach.

Pielgrzymw powitali?my wczoraj po po?udniu (20 lipca) w O?rodku Kultury w Mszanie, natomiast o godzinie 19.00 w naszym ko?ciele odby?a si? uroczysta, koncelebrowana Msza ?w., odprawiona w j?zyku w?oskim, z udzia?em tak?e drugiej grupy go?ci z W?och, ktrzy s? podzieleni na kilka s?siednich parafii.

Nabo?e?stwo u?wietni?y wyst?py zespo?w ?piewaczych "Mszanianka" i "Po?omianka", za co sk?adamy im serdeczne Bg zap?a?. W Mszy ?w. uczestniczy? tak?e dziekan wodzis?awski, ks. Janusz Badura, ktry jest koordynatorem ?DM w Rejonie Wodzis?aw ?l.

Dzi?kujemy tak?e rodzinom, ktre przyjmuj? go?ci oraz Panu Jackowi Wnukowi, b?d?cemu t?umaczem i pomocnikiem w organizacji pobytu pielgrzymw.

W niedziel? 24 lipca zapraszamy wszystkich parafian na Msz? ?w. o godz. 11.00 razem z go??mi ?DM, natomiast o godz. 20:00 na spotkanie po?egnalne w Parku Aktywnej Rekreacji. Wyst?pi m.in. Orkiestra Rozrywkowa Gminy Mszana, a na godz. 21:00 zaplanowano letnie kino plenerowe - film "Ognioodporni".

Pielgrzymi z Bergamo w Mszanie Pielgrzymi z Bergamo w Mszanie Pielgrzymi z Bergamo w Mszanie

Pielgrzymi z Bergamo w Mszanie Pielgrzymi z Bergamo w Mszanie Pielgrzymi z Bergamo w Mszanie

Pielgrzymi z Bergamo w Mszanie Pielgrzymi z Bergamo w Mszanie Pielgrzymi z Bergamo w Mszanie

Pielgrzymi z Bergamo w Mszanie Pielgrzymi z Bergamo w Mszanie Pielgrzymi z Bergamo w Mszanie

Pielgrzymi z Bergamo w Mszanie Pielgrzymi z Bergamo w Mszanie Pielgrzymi z Bergamo w Mszanie