Sobota, 15 Grudzień 2018

altW dniach 20 - 25 lipca w naszej Parafii, a tak?e w Parafii w Po?omi go?ci? b?dzie ok. 50-osobowa grupa pielgrzymw ?wiatowych Dni M?odzie?y z w?oskiej Diecezji Bergamo.

Propozycje dla parafian na czas pobytu go?ci:

20 lipca - ?roda - dzie? przyjazdu
- 19:00 Msza ?w. i modlitwa wieczorna z udzia?em pielgrzymw i parafian z Mszany i Po?omi w ko?ciele parafialnym pw. ?w. Jerzego w Mszanie

21 lipca - czwartek - pielgrzymi poza Parafi?
- 18:00 Amfiteatr w Parku Rozrywki w Wodzis?awiu - Mi?dzynarodowy Wieczr Uwielbienia

22 lipca - pi?tek - pielgrzymi poza Parafi?

23 lipca - sobota - pielgrzymi poza Parafi?
Spotkanie na "Grze Karmel" w Katowicach
- 15:00 - Katowice - Lotnisko Muchowiec - rozpocz?cie, Koronka do Bo?ego Mi?osierdzia, Koncert - prezentacja kilku wsplnot mi?dzynarodowych
- 16:15 Gra Karmel - prba wiary - widowisko z udzia?em orkiestry symfonicznej
- 17:30 Msza ?w.
- 20:00 Koncert Colony House, Steven Curtis Chapman, TGD i przyjaciele)

24 lipca - niedziela
- 11:00 Msza ?w. w ko?cio?ach parafialnych w Mszanie i w Po?omi
- 20:00 Wieczr po?egnalny z udzia?em pielgrzymw, rodzin przyjmuj?cych, w?adz gminy i mieszka?cw w Parku Aktywnej Rekreacji w Mszanie - wyst?p Orkiestry Rozrywkowej
- 21:00 Letnie kino plenerowe w parku w Mszanie - projekcja filmu "Ognioodporni"