Sobota, 15 Grudzień 2018

Pojechali na wycieczk? za msze szkolne

Wycieczka za msze szkolne do PiekarDzieci, ktre uczestniczy?y w szkolnych mszach ?w., ministranci i Dzieci Maryi, 21 czerwca wzi??y udzia? w wycieczce do Piekar ?l?skich, zorganizowanej przez nasz? parafi?.

Rano uczestniczy?y w mszy ?w., ktra by?a odprawiona za pielgrzymw w Bazylice Naj?wi?tszej Maryi Panny i ?w. Bart?omieja. P?niej pod opiek? przewodnika pozna?y histori? i najciekawsze miejsca w Bazylice oraz na wzgrzu piekarskim.


Po modlitwie nadszed? czas na zabaw? na ?wie?ym powietrzu. Ch?opcy grali w pi?k? no?n? na boisku, a dziewczyny i m?odsze dzieci bawi?y si? na placu zabaw, gra?y w paletki lub w kosza.


W drodze powrotnej na uczestnikw wycieczki czeka?a jeszcze jedna atrakcja - posi?ek w Mc Donalds. Rado?ci nie by?o ko?ca. Oko?o godz. 16.00 szcz??liwie wrcili?my do Mszany, do domu.


Fundatorem wycieczki, pocz?stunku i pobytu w Mc Donaldsie by? Ks. Wikary. Serdecznie dzi?kujemy.


Ewa Blanik

Wycieczka za msze szkolne do Piekar Wycieczka za msze szkolne do Piekar Wycieczka za msze szkolne do Piekar

Wycieczka za msze szkolne do Piekar Wycieczka za msze szkolne do Piekar Wycieczka za msze szkolne do Piekar

Wycieczka za msze szkolne do Piekar