Sobota, 16 Luty 2019

Informacja

Download NFSP!
 Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są pliki cookies   (tzw. ciasteczka). Są one przechowywane w przeglądarce internetowej Czytelnika i są pomocne m.in. w zalogowaniu sią na pocztę, czy też służą do tworzenia statystyk oglądalności strony. Nie zawierają one żadnych danych osobowych ani w Żaden sposób nie zmieniają konfiguracji urządzeń, na których zostaną zainstalowane. Nowe regulacje prawne obowiązujące od 23 marca 2013 r. zobowiązują nas do poinformowania Czytelników o tym w wyraźniejszy niż dotąd sposób. Dalsze korzystanie ze strony parafiamszana.pl bez zmiany ustawień przeglądarki będzie dla nas oznaczało, że Czytelnik zgadza się na wykorzystywanie przez nas cookies.  Czytelnik może spowodować, że jego przeglądarka internetowa nie będzie przechowywała  cookies – wystarczy zmienić jej ustawienia ? Szczegóły...

Dzieci pierwszokomunijne pielgrzymowa?y do katowickiej Katedry

Pielgrzymka dzieci komunijnych do KatedryTo jeden z nielicznych dni w roku, gdy w Archikatedrze Chrystusa Krla w Katowicach jest tak bia?o. W niedziel?, 19 czerwca 2016 r., do najwa?niejszej ?wi?tyni w diecezji pielgrzymowa?y dzieci wczesno i pierwszokomunijne, w tym tak?e w naszej parafii.

Spotkanie odby?o si? pod has?em „Przez chrzcieln? bram? mi?osierdzia pielgrzymujemy do Chrystusa Krla”.


Uroczysto?ci rozpocz??y si? przed ?wi?tyni?. Podczas pikniku na schodach wyst?pi? zesp? „Promyczki”.

P?niej w procesji dzieci z rodzicami wesz?y do katedry. W czasie nabo?e?stwa dzieci wczesno i pierwszokomunijne wype?nia?y uczynki mi?osierdzia. Modli?y si? za ?ywych i umar?ych oraz z?o?y?y dar materialny – s?odycze, ?ywno??, ?rodki czysto?ci. Diecezjalne Cartias przeka?e te dary potrzebuj?cym rodzinom.

Po nabo?e?stwie odby?a si? msza ?w. pod przewodnictwem ks. arcybiskupa Wiktora Skworca. Na zako?czenie mszy ?w. arcybiskup zada? dzieciom zadanie domowe, aby zabra?y Jezusa ze sob? na wakacje.


To niedzielne spotkanie zako?czy?o si? wsplnym zdj?ciem na schodach katedry.

Pielgrzymka dzieci komunijnych do Katedry Pielgrzymka dzieci komunijnych do Katedry Pielgrzymka dzieci komunijnych do Katedry

Pielgrzymka dzieci komunijnych do Katedry Pielgrzymka dzieci komunijnych do Katedry Pielgrzymka dzieci komunijnych do Katedry Pielgrzymka dzieci komunijnych do Katedry

Pielgrzymka dzieci komunijnych do Katedry Pielgrzymka dzieci komunijnych do Katedry Pielgrzymka dzieci komunijnych do Katedry Pielgrzymka dzieci komunijnych do Katedry