Sobota, 15 Grudzień 2018

Informacja

Download NFSP!
 Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są pliki cookies   (tzw. ciasteczka). Są one przechowywane w przeglądarce internetowej Czytelnika i są pomocne m.in. w zalogowaniu sią na pocztę, czy też służą do tworzenia statystyk oglądalności strony. Nie zawierają one żadnych danych osobowych ani w Żaden sposób nie zmieniają konfiguracji urządzeń, na których zostaną zainstalowane. Nowe regulacje prawne obowiązujące od 23 marca 2013 r. zobowiązują nas do poinformowania Czytelników o tym w wyraźniejszy niż dotąd sposób. Dalsze korzystanie ze strony parafiamszana.pl bez zmiany ustawień przeglądarki będzie dla nas oznaczało, że Czytelnik zgadza się na wykorzystywanie przez nas cookies.  Czytelnik może spowodować, że jego przeglądarka internetowa nie będzie przechowywała  cookies – wystarczy zmienić jej ustawienia ? Szczegóły...

Cenne odkrycia w ksi?dze metrykalnej z msza?skiej parafii

altW przekazanej przez nasz? parafi? w 2011 roku do Archiwum Archidiecezji w Katowicach ksi?dze metrykalnej z lat 1638 - 1775 archiwi?ci odkryli bezcenne z historycznego punktu widzenia dokumenty. W?a?nie zosta?y zaprezentowane.

Znaleziono m.in. r?kopis antyfony z XV wieku, r?kopisy kaza? w j?zyku niemieckim i polskim, karty z drukowanego XVIII-wiecznego kalendarza i wiele innych. Znalezisko okaza?o si? tak wa?ne, ?e w czwartek, 2 czerwca, na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu ?l?skiego w Katowicach zorganizowano specjaln? konferencj?.

Nad dokumentami z Mszany pochylali si? badacze z kilku r?nych uniwersytetw. Najcenniejsze dokumety odkryto podczas konserwacji w oprawie ksi?gi - np. XV-wieczna karta pergaminowa wyrwana z antyfonarza pos?u?y?a za wzmocnienie ok?adki metryki.


Z naszego punktu widzenia rwnie ciekawa, jak ?redniowieczne r?kopisy, jest sama metryka. Zawiera wiele bezcennych dla poznania historii parafii i ca?ej wsi Mszana informacji.

Za?o?y? j? w 1638 roku wczesny pleban msza?skiej parafii, Vitus Melchior Machatius. Zapiski o chrztach, ?lubach i pogrzebach by?y prowadzone przez o?miu kolejnych plebanw, a tak?e dwch wikarych, 2 plebanw parafii o?ciennych oraz kilku franciszkanw.

Za?o?yciel kroniki, pleban Machatius, ?y? w bardzo ci??kich czasach, podobnie jak jego wcze?ni parafianie. Trwa?a w?a?nie ostatnia faza wojny 30-letniej. W jednym z zapiskw pleban ubolewa?, ?e nie mo?e pochowa? zmar?ego, bo do wsi wkroczyli Szwedzi. Wojska naje?d?cy by?y s?awne z okrucie?stwa. Ca?a okoliczna ludno?? uciek?a do lasu, podobnie jak i w ko?cu sam Machatius, ktry prawdopodobnie uciek? z parafii.


Jak podkre?lali na konferencji naukowcy, msza?ska ksi?ga metrykalna nie jest najstarszym, ale jednym z najcenniejszych tego typu zabytkw. Na pewno zapisy pogrzebw by?y w niej prowadzone jako pierwsze w ca?ej diecezji.


Archiwum Diecezjalne w Katowicach planuje wydanie specjalnej publikacji, prezentuj?cej bezcenne dokumenty. Ksi??ka powinna ukaza? si? jesieni?. Ma do niej zosta? tak?e do??czona p?yta z XV-wieczn? antyfon?, ktr? uda?o si? odtworzy? i wykona? chrowi z Chorzowa.

Miros?awa Ksi??ek-Rduch