Sobota, 15 Grudzień 2018

Procesja Urba?ska do czterech krzy?y

Procesja urba?ska w Mszanie 2016r.W pi?tek, 27 maja, w naszej parafii mia?a miejsce Procesja Urba?ska ku czci ?w. Urbana.

Po wieczornej mszy ?w. szkolnej modlili?my si? przy czterech krzy?ach o b?ogos?awie?stwo w pracy na roli i dobre urodzaje. Z figur? ?w. Urbana poszli?my pod krzy?e na cmentarzu, krzy? misyjny oraz krzy? przydro?ny na ul. Mickiewicza.

Serdeczne Bg zap?a? dzieciom komunijnym, ktre u?wietni?y uroczysto??, panom nios?cym figur? oraz wszystkim parafianom, ktrzy uczestniczyli w procesji.

Procesja urba?ska w Mszanie 2016r. Procesja urba?ska w Mszanie 2016r. Procesja urba?ska w Mszanie 2016r.

Procesja urba?ska w Mszanie 2016r. Procesja urba?ska w Mszanie 2016r. Procesja urba?ska w Mszanie 2016r.

Procesja urba?ska w Mszanie 2016r. Procesja urba?ska w Mszanie 2016r. Procesja urba?ska w Mszanie 2016r.