Czwartek, 24 Styczeń 2019

altKsi?dz Arcybiskup zaprasza pary ma??e?skie, ktre w tym roku ?wi?tuj? jubileusz sakramentu ma??e?stwa (5,10,15 i nast?pne), na wsplne ?wi?towanie Jubileuszy Ma??e?skich, 22 maja br. w Katowickiej Archikatedrze Chrystusa Krla o godz.12.00.

Ju? kolejny raz w naszej Archidiecezji, w ramach Metropolitalnego ?wi?ta Rodziny, b?dzie mia?o miejsce bardzo ma??e?skie i rodzinne wydarzenie: Archidiecezjalne ?wi?towanie Jubileuszy Ma??e?skich o tytule: "Co Bg z??czy?...".

22 maja 2015 w Archikatedrze Katowickiej Chrystusa Krla o godz.12.00 na Mszy ?wi?tej ma??onkowie odnowi? przyrzeczenia ma??e?skie i ka?da para otrzyma indywidualne b?ogos?awie?stwo. Jubilatw b?dzie wita? na schodach gralska kapela z Jaworzynki, a ma??onkowie b?d? "odznaczeni" okazjonalnym kotylionem, jak na weselu. Po uroczysto?ci w katedrze zapraszamy na "ma?e wesele" na placu kurialnym (za katedr?). B?dzie gralska kapela Jetelinka, kawa i wspna zabawa.

Do pomocy w organizacji wydarzenia czynnie w??czaj? si? ma??e?stwa z Ruchu ?wiat?o-?ycie Domowego Ko?cio?a oraz ch?tni wolontariusze.
Dla celw organizacyjnych prosimy o zg?aszanie swojej obecno?ci przez formularz znajduj?cy si? na wielu stronach archidiecezji lub dzwoni?c na specjalny nr 514 022 373.

Informacje o wydarzeniu oraz formularz mo?na spotka? na poni?szych stronach diecezji:
przednamimalzenstwo.pl
archidiecezja.katowice.pl
katowice.gosc.pl
lub na stronie parafii klikaj?c w baner wydarzenia. Na jubilatw organizatorzy b?d? oczekiwa? ju? na parkingach i s?u?y? wszelk? informacj? i pomoc?.