Środa, 23 Styczeń 2019

Informacja

Download NFSP!
 Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są pliki cookies   (tzw. ciasteczka). Są one przechowywane w przeglądarce internetowej Czytelnika i są pomocne m.in. w zalogowaniu sią na pocztę, czy też służą do tworzenia statystyk oglądalności strony. Nie zawierają one żadnych danych osobowych ani w Żaden sposób nie zmieniają konfiguracji urządzeń, na których zostaną zainstalowane. Nowe regulacje prawne obowiązujące od 23 marca 2013 r. zobowiązują nas do poinformowania Czytelników o tym w wyraźniejszy niż dotąd sposób. Dalsze korzystanie ze strony parafiamszana.pl bez zmiany ustawień przeglądarki będzie dla nas oznaczało, że Czytelnik zgadza się na wykorzystywanie przez nas cookies.  Czytelnik może spowodować, że jego przeglądarka internetowa nie będzie przechowywała  cookies – wystarczy zmienić jej ustawienia ? Szczegóły...

Nabo?e?stwo Drogi ?wiat?a w naszym ko?ciele

Droga ?wiat?aW pi?tek, 22 kwietnia, po mszy ?w. wieczornej, odprawili?my w naszym ko?ciele Drog? ?wiat?a. Dzi?kujemy parafianom za liczny udzia? w tym wielkanocnym nabo?e?stwie.

Droga ?wiat?a - jest to nabo?e?stwo oparte na rozwa?aniu wydarze? od Zmartwychwstania Pa?skiego do Zes?ania Ducha ?wi?tego. Nabo?e?stwo powsta?o w 1988 roku we W?oszech w rodzinie salezja?skiej. Droga ?wiat?a zosta?a umieszczona w oficjalnym modlitewniku na Wielki Jubileusz Roku 2000. W 2002 roku zosta?a oficjalnie zatwierdzona przez rzymsk? Kongregacj? ds. Kultu Bo?ego i Dyscypliny Sakramentw.

Od tamtego czasu w wielu parafiach na ?wiecie wprowadzono jej odprawianie.


Droga ?wiat?a - Via Lucis jest odpowiednikiem Drogi Krzy?owej (Via Crucis). Identyczna jest liczba stacji.


Stacja I – Jezus powstaje z martwych
Stacja II – Aposto?owie przybywaj? do pustego grobu
Stacja III – Zmartwychwsta?y Pan objawia si? Marii Magdalenie
Stacja IV – Zmartwychwsta?y Jezus ukazuje si? uczniom na drodze do Emaus
Stacja V – Uczniowie rozpoznaj? Pana przy ?amaniu chleba
Stacja VI – Zmartwychwsta?y Pan ukazuje si? aposto?om
Stacja VII – Jezus przekazuje Ko?cio?owi dar pokoju i pojednania
Stacja VIII – Zmartwychwsta?y Pan umacnia wiar? Tomasza
Stacja IX – Zmartwychwsta?y Pan spotyka uczniw nad jeziorem
Stacja X – Zmartwychwsta?y Pan przekazuje w?adz? pastersk? Piotrowi
Stacja XI – Wielkie rozes?anie uczniw przez Jezusa
Stacja XII – Jezus wst?puje do nieba
Stacja XIII – Uczniowie z Maryj? oczekuj? w wieczerniku na Zes?anie Ducha ?wi?tego
Stacja XIV – Jezus posy?a Ko?cio?owi Ducha ?wi?tego

Droga ?wiat?a Droga ?wiat?a Droga ?wiat?a

Droga ?wiat?a Droga ?wiat?a Droga ?wiat?a