Czwartek, 24 Styczeń 2019

Odpust parafialny ku czci ?w. Jerzego

Odpust parafialny 2016 r.W niedziel?, 24 kwietnia, ?wi?towali?my nasz parafialny odpust ku czci ?w. Jerzego. Uroczysta suma odpustowa odby?a si? o godz. 11, z towarzyszeniem orkiestry oraz licznych pocztw sztandarowych.

Kazania odpustowe wyg?osi? pochodz?cy z Mszany ksi?dz Marek Men?yk. Sk?adamy mu serdeczne Bg zap?a? za pos?ug? duszpastersk? w naszej parafii.

Dzi?kujemy rwnie? wszystkim, ktrzy w??czyli si? w przygotowania oraz celebracj? naszego parafialnego ?wi?ta. Niech Wam ?w. Jerzy udziela swojego b?ogos?awie?stwa i opieki!

Odpust parafialny 2016 r. Odpust parafialny 2016 r. Odpust parafialny 2016 r.

Odpust parafialny 2016 r. Odpust parafialny 2016 r. Odpust parafialny 2016 r.

Odpust parafialny 2016 r. Odpust parafialny 2016 r. Odpust parafialny 2016 r.

Odpust parafialny 2016 r. Odpust parafialny 2016 r. Odpust parafialny 2016 r.

Odpust parafialny 2016 r. Odpust parafialny 2016 r. Odpust parafialny 2016 r.

Odpust parafialny 2016 r. Odpust parafialny 2016 r. Odpust parafialny 2016 r.