Czwartek, 24 Styczeń 2019

Droga krzy?owa ulicami MszanyBlisko 200 osb przesz?o w pi?tek, 18 marca, w Drodze Krzy?owej ulicami Mszany. Rozwa?ania M?ki Pa?skiej poprowadzili tegoroczni kandydaci do bierzmowania.

Drog? Krzy?ow? rozpocz?li?my przy krzy?u na ulicy Mickiewicza 187 c - przy posesji pa?stwa Zerzo?. Zako?czenie mia?o miejsce przy krzy?u misyjnym obok ko?cio?a.

Serdeczne Bg zap?a? wszystkim, ktrzy pomogli przy organizacji tego przedsi?wzi?cia oraz wszystkim uczestnikom wsplnej modlitwy!

Poni?ej fotorelacja

Droga krzy?owa ulicami Mszany Droga krzy?owa ulicami Mszany Droga krzy?owa ulicami Mszany

Droga krzy?owa ulicami Mszany Droga krzy?owa ulicami Mszany Droga krzy?owa ulicami Mszany

Droga krzy?owa ulicami Mszany Droga krzy?owa ulicami Mszany Droga krzy?owa ulicami Mszany

Droga krzy?owa ulicami Mszany Droga krzy?owa ulicami Mszany Droga krzy?owa ulicami Mszany

Droga krzy?owa ulicami Mszany Droga krzy?owa ulicami Mszany Droga krzy?owa ulicami Mszany

Droga krzy?owa ulicami Mszany Droga krzy?owa ulicami Mszany Droga krzy?owa ulicami Mszany