Poniedziałek, 18 Marzec 2019

Pasja oczami Marii MagdalenyW minion? niedziel? w naszym ko?ciele grupa teatralna "Kredens" z Po?omi, wraz z kilkoma naszymi parafianami, zagra?a przedstawienie wielkopostne pt. "Pasja oczami Marii Magdaleny".

Spektakl trwa? godzin? i pozostawi? ogl?daj?cych w g??bokim wzruszeniu. Wielu parafian po kryjomu ociera?o ?zy. - Jedna z pa?, ktra gra w naszej grupie powiedzia?a mi, ?e cho? jako katoliczka od zawsze obchodzi?a misterium M?ki Pa?skiej, dopiero po tym spektaklu pe?niej prze?ywa t? tajemnic? - powiedzia?a na zako?czenie Agata Wro?yna-Juszczak, re?yserka "Pasji... " i za?o?ycielka "Kredensu".

W grupie aktorw znalaz?o si? dwoje msza?skich parafian. Nasz szafarz Zygmunt Wolny i pani Teresa Buczek zagrali niechlubne role... cesarskich ?o?dakw. Gratulujemy wszystkim aktorom odwagi i zaanga?owania.

"Pasj? oczami Marii Magdaleny" teatr "Kredens" zagra jeszcze 18 marca o godz. 17.30 w ko?ciele ?w. Marii Magdaleny w Wodzis?awiu ?l., 19 marca o godz. 19.00 w ko?ciele NMP Matki Ko?cio?a w Jastrz?biu-Zdroju, a 20 marca o godz. 17.00 w ko?ciele Nawiedzenia NMP w Po?omi.

Pasja oczami Marii Magdaleny Pasja oczami Marii Magdaleny Pasja oczami Marii Magdaleny

Pasja oczami Marii Magdaleny Pasja oczami Marii Magdaleny Pasja oczami Marii Magdaleny

Pasja oczami Marii Magdaleny Pasja oczami Marii Magdaleny Pasja oczami Marii Magdaleny Pasja oczami Marii Magdaleny

Pasja oczami Marii Magdaleny Pasja oczami Marii Magdaleny Pasja oczami Marii Magdaleny