Sobota, 16 Luty 2019

Kol?dowanie przy stajence

alt

Dzieci i m?odzie? Zespo?u Szk? w Mszanie wzi??y udzia? we wsplnym kol?dowaniu przy naszej parafialnej stajence.

Galeria zdj??